โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

พัฒนาระบบเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต (รางวัลชมเชย)

อัพเดทเมื่อ 18/03/2019

โดย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์