ติดต่อเรา

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่:

อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์:

02-256-4338 ต่อ 13 - 15

โทรสาร:

02-256-4338 ต่อ 16

เว็บไชต์:

http://qm.md.chula.ac.th

ติดต่อทางออนไลน์

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามอื่น ๆ โปรดกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา ขอบคุณค่ะ

กรุณาระบุข้อมูลของหัวข้อที่มีเครื่องหมาย *